CAT - ESP - ENG

Història

L'Associació Turística d'Empresaris i Comerciants d'Altafulla, es va constituir a l'abril del 2001. La nostra associació integra a tots els empresaris, treballadors autònoms o per compte pròpia que tinguin treballadors al seu servei, pertanyent al terme municipal d'Altafulla i àrea d'influència.

Objectius

- Incidir i actuar en pro del turisme de les nostres comarques.
- Treballar per aconseguir convenis, descomptes i avantatges pels nostres associats, actualment estem dins de PIMEC, i mitjançant la Cambra de Comerç hem realitzat diferents cursos.
- Millorar la imatge del nostre municipi.
- Continuar amb el Pla de Dinamització d'Altafulla.

Finalitats

- Promoure, promocionar i dinamitzar turística, cultural i socialment el Municipi d'Altafulla i la seva àrea d'influència: programant, procurant, gestionant i duent a terme les accions adients per aconseguir millores socials, econòmiques, culturals, assistencials i turístiques per als seus afiliats.
- Representar (en primera instància) a tots els seus afiliats tant individual com col·lectivament.
- Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques tant per als seus afiliats com per l'àmbit territorial referenciat.
- Mantenir el contacte necessari, tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb el fi de presentar-se mútua col·laboració i també intercanviar experiències, en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de l'associació i els seus afiliats.

Fes-te soci

CAMÍ DEL PRAT, 58-60      43893 - ALTAFULLA      TLF. 977 650 156      a/e: info@ateca.cat